Dátum: 2019.02.28.

Program neve: Hagyományátadáshoz kapcsolódó események- Táncház- Szabolcsi és nagyecsedi táncok

Helyszín: Zalakomár

Ezen a programelemen belül táncházak szervezését és lebonyolítását tervezzük. A résztvevők aktív részvételére is építve kerülnek bemutatásra a roma hagyományok. A táncház során lehetőségük nyílt a résztvevőknek a látottak, tanultak gyakorlatba átültetésére, ezzel egy komplex élményben lehetett részük, mely segítségével, sokkal átfogóbban ismerhetik meg a roma hagyományokat, és  hatékonyabban épülnek be a roma hagyományokkal kapcsolatos ismeretek. A foglalkozáson a cigány néptánc alapjaink bemutatásán túl, a hagyományok folyamatos átadását is megvalósítjuk. A táncház résztvevői információkat kaptak az adott tájegység néprajzáról, szellemi és tárgyi kultúrájáról is. Ezek összességében biztosítják, hogy komplex módon tudják megközelíteni a fiatalok az adott terület népi kultúráját, roma hagyományait, szokásait.A Zalakomárban lévő, Somssich Antal Általános Iskolában Horváth Zoltán vezetésével 2019-ben is folytatódott a táncház foglalkozás. Új tájegység tánclépéseivel, a szabolcsi táncokkal ismerkedhettek meg a tanulók, akik tanáraikkal együtt vettek részt a foglalkozáson. A gyerekek a megszokott lelkesedéssel vettek részt a táncházon, bemutatták az eddig tanult tánclépéseiket is, majd a zalai és szabolcsi tánclépésekkel közös tánc valósult meg. A táncház foglalkozást követően a résztvevők büfé ellátásban részesültek.

Meghívó – 2019.02.28.

Táncház Zalakomár – 2019.02.28. – fotódokumentáció

 

Dátum: 2019.03.06.

Program neve: Roma kultúra népszerűsítése – Kiállítás – Orsós Jakab munkássága 

Helyszín: Zalakomár

A Zala megyei roma/cigány közösség számára különösen, de országos szinten is kiemelkedő jelentőséggel bír Orsós Jakab alakja, személye és munkássága. A közösség értékes hagyományait megőrizni és művelni tudó, egyszerű és nincstelen beás cigány családból származó Orsós Jakab életútja a népmesék hőseihez hasonló felemelkedés példáját képes közössége számára közvetíteni. Íróként, fafaragóként, emberként hiteles példaképként jelenik meg a romák/cigányok között, ugyanakkor a tágabb közösség, a többségi társadalom számára is elfogadott értékeket, normákat közvetít. A kiállítás Orsós Jakab szellemi hagyatékából (kéziratok, kiadványok, fotók, faragványai, alkotásai) válogatott anyagok bemutatását kívánja megvalósítani. A Zalakomárban megvalósított programot Nagy József György, a DRVSZ elnöke, a projekt  projektmenedzsere nyitotta meg. Az Orsós Jakab teljes munkásságát feldolgozó kiállítás nagyon népszerű volt a diákok körében, akik részben maguk is beás származású fiatalok. Nagy József György beszédében kiemelte, hogy egy Orsós Jakabéhoz hasonló sikeres életpálya alapja a kitartó tanulás. Felhívta a figyelmet arra, hogy Orsós Jakabnak úgy sikerült maradandót alkotnia az irodalom és a fafaragás területén, hogy miközben minden erőfeszítésével igyekezett elismertetni művészetét, mégsem felejtette soha beás gyökereit. A program végén a gyerekekkel, felnőttekkel kötetlen beszélgetés zajlott, valamint ellátásban is részesültek a résztvevők.

Meghívó – 2019.03.06.

Orsós Jakab kiállítás Zalakomár – 2019.03.06. – fotódokumentáció

Dátum: 2019.03.12.

Program neve: Hagyományátadáshoz kapcsolódó események -Táncház – Szabolcsi és nagyecsedi táncok 

Helyszín: Csapi 

Ezen a programelemen belül táncházak szervezését és lebonyolítását tervezzük. A résztvevők aktív részvételére is építve kerülnek bemutatásra a roma hagyományok. A táncház során lehetőségük nyílt a résztvevőknek a látottak, tanultak gyakorlatba átültetésére, ezzel egy komplex élményben lehetett részük, mely segítségével, sokkal átfogóbban ismerhetik meg a roma hagyományokat, és  hatékonyabban épülnek be a roma hagyományokkal kapcsolatos ismeretek. A foglalkozáson a cigány néptánc alapjaink bemutatásán túl, a hagyományok folyamatos átadását is megvalósítjuk. A táncház résztvevői információkat kaptak az adott tájegység néprajzáról, szellemi és tárgyi kultúrájáról is. Ezek összességében biztosítják, hogy komplex módon tudják megközelíteni a fiatalok az adott terület népi kultúráját, roma hagyományait, szokásait. A Csapiban lévő Térségi Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium tanulói nagy izgalommal várták az újabb táncház foglalkozást Horváth Zoltánnal. A program során először átismételték az eddig tanult zalai tánclépéseket, majd a szabolcsi táncokból kaptak ízelítőt. Horváth Zoltán bemutatója után a gyerekek is elsajátították az új lépéseket, melyeket gyakran saját mozdulataikkal egészítettek ki. A foglalkozás zárásaként egy hangulatos, közös táncot mutattak be a résztvevő gyerekek és felnőttek. A foglalkozást követően a résztvevők büfé ellátásban részesültek.

Meghívó – 2019.03.12.

Táncház Csapi – 20019.03.12. – fotódokumentáció

Dátum: 2019.03.13.

Program neve: Roma kultúra népszerűsítése – Kiállítás – Orsós Jakab munkássága 

Helyszín: Csapi

A Zala megyei roma/cigány közösség számára különösen, de országos szinten is kiemelkedő jelentőséggel bír Orsós Jakab alakja, személye és munkássága. A közösség értékes hagyományait megőrizni és művelni tudó, egyszerű és nincstelen beás cigány családból származó Orsós Jakab életútja a népmesék hőseihez hasonló felemelkedés példáját képes közössége számára közvetíteni. Íróként, fafaragóként, emberként hiteles példaképként jelenik meg a romák/cigányok között, ugyanakkor a tágabb közösség, a többségi társadalom számára is elfogadott értékeket, normákat közvetít. A kiállítás Orsós Jakab szellemi hagyatékából (kéziratok, kiadványok, fotók, fafaragványai, alkotásai) válogatott anyagok bemutatását kívánja megvalósítani. A Csapi községben megvalósított programon 27 fő vett részt. A helyi általános iskolában megvalósuló kiállítást Nagy József György, a DRVSZ elnöke nyitotta meg bemutatva Orsós Jakab életútját, munkásságát. Orsós Jakab életéről, pályájáról nemcsak a közös beás származás miatt, hanem a rokoni kapcsolat miatt is személyes és közvetlen hangvételű volt a tájékoztatás. A tanulók és nevelőik nagy érdeklődést mutattak a kiállítás iránt, több gyermek is elmesélte a témáról kapott eddigi ismereteit. A programot tárlatvezetés, kötetlen beszélgetés és vendéglátás zárta.

Meghívó – 2019.03.13.

Orsós Jakab kiállítás Csapi – 2019.03.13. – fotódokumentáció

Dátum: 2019.03.23.

Program neve: Roma kultúra népszerűsítése – Kiállítás – Orsós Jakab munkássága 

Helyszín: Nagykanizsa

A Zala megyei roma/cigány közösség számára különösen, de országos szinten is kiemelkedő jelentőséggel bír Orsós Jakab alakja, személye és munkássága. A közösség értékes hagyományait megőrizni és művelni tudó, egyszerű és nincstelen beás cigány családból származó Orsós Jakab életútja a népmesék hőseihez hasonló felemelkedés példáját képes közössége számára közvetíteni. Íróként, fafaragóként, emberként hiteles példaképként jelenik meg a romák/cigányok között, ugyanakkor a tágabb közösség, a többségi társadalom számára is elfogadott értékeket, normákat közvetít. A kiállítás Orsós Jakab szellemi hagyatékából (kéziratok, kiadványok, fotók, fafaragványai, alkotásai) válogatott anyagok bemutatását kívánja megvalósítani. A Nagykanizsán megvalósított programon 19 fő vett részt. A kiállítást, melyet Kardos Ferenc etnográfus, könyvtáros és Fehér Ildikó szakmai vezető állított össze, Nagy József György, a DRVSZ elnöke nyitotta meg. A kiállítás anyagai között Orsós Jakab sokszínű munkásságának minden eleméből találhattak ízelítőt a résztvevők. A Zala megyei fafaragó, az író és a közéleti ember egyaránt bemutatásra került. A program során többek személy élményei azt is lehetővé tették, hogy az egykori beások életéről, lakóhelyükről is szó essen a kötetlen beszélgetés során. A programot vendéglátás zárta.

Meghívó – 2019.03.23.

Orsós Jakab kiállítás Nagykanizsa – 2019.03.23. – fotódokumentáció

Dátum: 2019.04.04.

Program neve: Roma kultúra népszerűsítése – Kiállítás – Orsós Jakab munkássága

Helyszín: Kerecseny

A Zala megyei roma/cigány közösség számára különösen, de országos szinten is kiemelkedő jelentőséggel bír Orsós Jakab alakja, személye és munkássága. A közösség értékes hagyományait megőrizni és művelni tudó, egyszerű és nincstelen beás cigány családból származó Orsós Jakab életútja a népmesék hőseihez hasonló felemelkedés példáját képes közössége számára közvetíteni. Íróként, fafaragóként, emberként hiteles példaképként jelenik meg a romák/cigányok között, ugyanakkor a tágabb közösség, a többségi társadalom számára is elfogadott értékeket, normákat közvetít. A kiállítás Orsós Jakab szellemi hagyatékából (kéziratok, kiadványok, fotók, fafaragványai, alkotásai) válogatott anyagok bemutatását kívánja megvalósítani.A Kerecseny községben megvalósított programot Nagy József György, a DRVSZ, projektmenedzsere nyitotta meg. A személyes hangvételű köszöntő mellett az is növelte a kiállított anyagok népszerűsítését, hogy az eldugott kis település, Kerecseny roma lakói nagyszámban ma is erdőműveléssel foglalkoznak, így Orsós Jakab élete, sorsa, közössége közel állt hozzájuk. A fafaragói tevékenységgel kapcsolatos kiállítási anyagok mellett az irodalmi munkásságához kapcsolódó anyagok is elismerést váltottak ki. A programot tárlatvezetés, kötetlen beszélgetés és vendéglátás zárta.

Meghívó – 2019.04.04.

Orsós Jakab kiállítás Kerecseny – 2019.04.04. – fotódokumentáció

Dátum: 2019.04.10.

Program neve: Roma kultúra népszerűsítése – Kiállítás – Orsós Jakab munkássága 

Helyszín: Garabonc 

A Zala megyei roma/cigány közösség számára különösen, de országos szinten is kiemelkedő jelentőséggel bír Orsós Jakab alakja, személye és munkássága. A közösség értékes hagyományait megőrizni és művelni tudó, egyszerű és nincstelen beás cigány családból származó Orsós Jakab életútja a népmesék hőseihez hasonló felemelkedés példáját képes közössége számára közvetíteni. Íróként, fafaragóként, emberként hiteles példaképként jelenik meg a romák/cigányok között, ugyanakkor a tágabb közösség, a többségi társadalom számára is elfogadott értékeket, normákat közvetít. A kiállítás Orsós Jakab szellemi hagyatékából (kéziratok, kiadványok, fotók, fafaragványai, alkotásai) válogatott anyagok bemutatását kívánja megvalósítani. A Garabonc községben megvalósított kiállítást Bekő Katalin, a DRVSZ munkatársa nyitotta meg. A kiállításon bemutatott anyagokkal, tárgyakkal kapcsolatban kiemelésre került, hogy a kezdetektől a pálya kiteljesedéséig felöleli Orsós Jakab munkásságát. A kiállítás kapcsán a nagykanizsai Halis István Városi Könyvtár etnográfus, könyvtáros igazgatóhelyettesének, Kardos Ferencnek a gyűjtőmunkája került kiemelésére, aki az Orsós Jakab hagyaték szakavatott ismerője. A program végén zajló beszélgetések során elhangzott, hogy a kézi eszközök közül sok még a mai napig is használatos fafaragó eszköz, ami megtalálható néhány háztartásban. A rendezvényt vendéglátás zárta.

Meghívó – 2019.04.10.

Orsós Jakab kiállítás Garabonc – 2019.04.10. – fotódokumentáció

Dátum: 2019.04.17. 

Program neve: Roma kultúra népszerűsítése – Kiállítás – Orsós Jakab munkássága 

Helyszín: Sormás 

A Zala megyei roma/cigány közösség számára különösen, de országos szinten is kiemelkedő jelentőséggel bír Orsós Jakab alakja, személye és munkássága. A közösség értékes hagyományait megőrizni és művelni tudó, egyszerű és nincstelen beás cigány családból származó Orsós Jakab életútja a népmesék hőseihez hasonló felemelkedés példáját képes közössége számára közvetíteni. Íróként, fafaragóként, emberként hiteles példaképként jelenik meg a romák/cigányok között, ugyanakkor a tágabb közösség, a többségi társadalom számára is elfogadott értékeket, normákat közvetít. A kiállítás Orsós Jakab szellemi hagyatékából (kéziratok, kiadványok, fotók, fafaragványai, alkotásai) válogatott anyagok bemutatását kívánja megvalósítani. A Sormás községben megvalósított programon 19 fő vett részt. A kiállítást Bekő Katalin, a DRVSZ munkatársa nyitotta meg, aki Orsós Jakab integráló szerepéről beszélt. Egy olyan beás cigány emberről, aki egyszerű családból származott ugyan, de kitartással, elkötelezettséggel közösségének kiemelkedő tagjává vált. Az irodalmi, fafaragói és közéleti szerepét is bemutató kiállítás nagy sikert aratott nem csak a helyi roma/cigány közösség tagjai között, hanem a többségi résztvevők körében is. A program zárásaként aktív dialógus alakult ki a résztvevők között, majd vendéglátás zárta a rendezvényt.

Meghívó – 2019.04.17.

Orsós Jakab kiállítás Sormás – 2019.04.17. – fotódokumentáció

Dátum: 2019.05.15. 

Program neve: Roma kultúra népszerűsítése – Kiállítás – Orsós Jakab munkássága 

Helyszín: Nagybakónak 

A Zala megyei roma/cigány közösség számára különösen, de országos szinten is kiemelkedő jelentőséggel bír Orsós Jakab alakja, személye és munkássága. A közösség értékes hagyományait megőrizni és művelni tudó, egyszerű és nincstelen beás cigány családból származó Orsós Jakab életútja a népmesék hőseihez hasonló felemelkedés példáját képes közössége számára közvetíteni. Íróként, fafaragóként, emberként hiteles példaképként jelenik meg a romák/cigányok között, ugyanakkor a tágabb közösség, a többségi társadalom számára is elfogadott értékeket, normákat közvetít. A kiállítás Orsós Jakab szellemi hagyatékából (kéziratok, kiadványok, fotók, fafaragványai, alkotásai) válogatott anyagok bemutatását kívánja megvalósítani. A Nagybakónak községben megvalósított programon 25 fő vett részt. A kiállítást Nagy József György, a DRVSZ elnöke, projektmenedzsere nyitotta meg. Köszöntőjében kiemelte, hogy különös érzés számára méltatni Orsós Jakab munkásságát, hiszen édesanyja révén rokoni szálak szálak fűzik hozzá. Arról is beszélt, hogy Nagybakónak számára azért is lehet érdekés egy famunkával foglalkozó beás család fiának élete, munkássága, mert a település dombok, erdők ölelésében elhelyezkedve maga is otthont nyújt ma is beás családoknak. Többen megjegyezték a kötetlen beszélgetés során, hogy Orsós Jakab alakja mindenki számára példa lehet a kitörésre, a békés együttélésre. A programot vendéglátás zárta.

Meghívó – 2019.05.15.

Orsós Jakab kiállítás Nagybakónak – 2019.05.15. – fotódokumentáció

Dátum: 2019.05.21. 

Program neve: Roma kultúra népszerűsítése – Kiállítás – Orsós Jakab munkássága 

Helyszín: Oltárc 

A Zala megyei roma/cigány közösség számára különösen, de országos szinten is kiemelkedő jelentőséggel bír Orsós Jakab alakja, személye és munkássága. A közösség értékes hagyományait megőrizni és művelni tudó, egyszerű és nincstelen beás cigány családból származó Orsós Jakab életútja a népmesék hőseihez hasonló felemelkedés példáját képes közössége számára közvetíteni. Íróként, fafaragóként, emberként hiteles példaképként jelenik meg a romák/cigányok között, ugyanakkor a tágabb közösség, a többségi társadalom számára is elfogadott értékeket, normákat közvetít. A kiállítás Orsós Jakab szellemi hagyatékából (kéziratok, kiadványok, fotók, fafaragványai, alkotásai) válogatott anyagok bemutatását kívánja megvalósítani. Az Oltárc községben megvalósított programot Bekő Katalin, a DRVSZ munkatársa nyitotta meg. Köszöntőjében kiemelte, hogy Orsós Jakab életpályája jó példa arra, hogy a zalai beás közösségek hagyományos mestersége miként képes művészetté válni, és az egykori élményekből irodalmi alkotás születni. A résztvevők érdeklődését első sorban a fafaragással kapcsolatos kiállítási tárgyak keltették fel, mert elmondásuk szerint az itteni közösségben is van, aki még most is foglalkozik ezzel a mesterséggel. A program vendéglátással zárult.

Meghívó – 2019.05.21.

Orsós Jakab kiállítás Oltárc – 2019.05.21. – fotódokumentáció

Dátum: 2019.06.04.

Program neve: Roma kultúra népszerűsítése – Kiállítás – Orsós Jakab munkássága

Helyszín: Nagyrada 

A Zala megyei roma/cigány közösség számára különösen, de országos szinten is kiemelkedő jelentőséggel bír Orsós Jakab alakja, személye és munkássága. A közösség értékes hagyományait megőrizni és művelni tudó, egyszerű és nincstelen beás cigány családból származó Orsós Jakab életútja a népmesék hőseihez hasonló felemelkedés példáját képes közössége számára közvetíteni. Íróként, fafaragóként, emberként hiteles példaképként jelenik meg a romák/cigányok között, ugyanakkor a tágabb közösség, a többségi társadalom számára is elfogadott értékeket, normákat közvetít. A kiállítás Orsós Jakab szellemi hagyatékából (kéziratok, kiadványok, fotók, fafaragványai, alkotásai) válogatott anyagok bemutatását kívánja megvalósítani. A Nagyradán megvalósított programon 19 fő vett részt. A kiállítást Bekő Katalin, a DRVSZ munkatársa és Nagy József György, projektmenedzser nyitotta meg. A felnőttek és gyermekek részvételével megvalósuló program legnagyobb sikerét a gyermekek érdeklődése jelentette, akik itt találkoztak először a fafaragó eszközökkel. Orsós Jakab életének és pályájának bemutatását megtisztelte jelenlétével a helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke is, aki kiemelte az ilyen és hasonló programok fontosságát. A rendezvényen kötetlen beszélgetés alakult ki a résztvevők között a beások egykori és jelenkori életéről, a hagyományos mesterségek szerepéről is. A kiállítást vendéglátás zárta.

Meghívó – 2019.06.04.

Orsós Jakab kiállítás Nagyrada – 2019.06.04. – fotódokumentáció

Dátum: 2019.06.13.

Program neve: Hagyományátadáshoz kapcsolódó események – Táncház – Szabolcsi és nagyecsedi táncok 

Helyszín: Csapi 

Ezen a programelemen belül táncházak szervezését és lebonyolítását tervezzük. A résztvevők aktív részvételére is építve kerülnek bemutatásra a roma hagyományok. A táncház során lehetőségük nyílt a résztvevőknek a látottak, tanultak gyakorlatba átültetésére, ezzel egy komplex élményben lehetett részük, mely segítségével, sokkal átfogóbban ismerhetik meg a roma hagyományokat, és  hatékonyabban épülnek be a roma hagyományokkal kapcsolatos ismeretek. A foglalkozáson a cigány néptánc alapjaink bemutatásán túl, a hagyományok folyamatos átadását is megvalósítjuk. A táncház résztvevői információkat kaptak az adott tájegység néprajzáról, szellemi és tárgyi kultúrájáról is. Ezek összességében biztosítják, hogy komplex módon tudják megközelíteni a fiatalok az adott terület népi kultúráját, roma hagyományait, szokásait. A Csapi Iskolában a nyári szünetet megelőzően került megrendezésre az újabb táncház foglalkozás Horváth Zoltán irányításával, vezetésével. A gyerekek közösen mutatták be az eddigi lépéseket, majd Horváth Zoltán újabb szabolcsi lépésekkel ismertette meg a gyerekeket. Természetesen szó volt a tájegység hagyományairól, szokásairól is. A foglalkozáson kisebbek és nagyobbak is jól érezték magukat, a foglalkozás második felében a szokásos közös táncra került sor, ami mindig ad lehetőséget arra, hogy a gyerekek bemutassák egyéni virtuozitásukat is. A táncház foglalkozás után a gyerekek és táncház vezetője között jó hangulatú beszélgetés alakult ki, valamint büfé ellátásban is részesültek.

Meghívó – 2019.06.13.

Táncház Csapi – 2019.06.13. – fotódokumentáció

Dátum: 2019.06.24.-2019.06.26.

Program neve: Tábor a Pécsi Gandhi Gimnáziumba

Helyszín: Pécs 

2019. június 24-26. között látogattunk el Pécsre a Gandhi Gimnáziumba 25 fővel. Az iskolában – nemzetiségi jellegéből adódóan – nagy jelentőségű tantárgyak a cigány nyelvek (beás és romani), valamint a cigány/roma kultúra. Fontosnak tartják, hogy a gyerekek lássák a nemzetiségi nyelvek szépségeit, és legyen az indentitásuk szerves része a közvetített cigány/roma kultúra elemeivel együtt. A diákok a cigány népismeret tantárgy tanulása során megismerkednek a cigány hagyományokkal, kultúrával, tanulnak a cigányok/romák történetéről, az Indiai Őshazáról, a vándorlásukról, néprajzukról, nyelvészetükről, nép-és műköltészetükről, művészetükről stb. Az intézmény látogatása alatt betekinthettünk a gimnázium életébe, megismerkedhettünk az iskola múltjával, ami 20 évre tekint vissza, jövő képével, továbbtanulás lehetőségével. Megtudhattuk, hogy az iskolába járó tanulók többsége jelentős szociális hátránnyal érkezik, ezért fontos, hogy a szülőknek segítséget nyújtsanak a gyermekeik iskoláztatásában. A kirándulás során a hagyományátadáshoz, a roma kultúra megismertetéséhez és népszerűsítéséhez, valamint az integrációt támogató pályaorientáció fejlesztéséhez kapcsolódó programok kerültek megvalósításra az alábbiak szerint: hagyományőrző foglalkozás Horváth Zoltán vezetésével, a Rácz Aladár Közösségi Ház tárlatainak megtekintése Kosztics József elnök úr vezetésével, a Khetanipe Egyesület tanodájának meglátogatása és közös sportfoglalkozás a gyerekekkel. A Gandhi Gimnázium épületében a szállás biztosított volt, és a TOP-1.2.6 projekt által létrehozott infrastruktúra segítségével a roma kultúra megismertetése megtörtént. A kirándulásról jelenléti ív és fotódokumentáció készült.

Kirándulás Pécs – 2019.06.24-2019.06.26. – fotódokumentáció

Dátum: 2019.09.24.

Program neve: Hagyományátadáshoz kapcsolódó események – Táncház – Szabolcsi és nagyecsedi táncok

Helyszín: Zalakomár 

Ezen a programelemen belül táncházak szervezését és lebonyolítását tervezzük. A résztvevők aktív részvételére is építve kerülnek bemutatásra a roma hagyományok. A táncház során lehetőségük nyílt a résztvevőknek a látottak, tanultak gyakorlatba átültetésére, ezzel egy komplex élményben lehetett részük, mely segítségével, sokkal átfogóbban ismerhetik meg a roma hagyományokat, és  hatékonyabban épülnek be a roma hagyományokkal kapcsolatos ismeretek. A foglalkozáson a cigány néptánc alapjaink bemutatásán túl, a hagyományok folyamatos átadását is megvalósítjuk. A táncház résztvevői információkat kaptak az adott tájegység néprajzáról, szellemi és tárgyi kultúrájáról is. Ezek összességében biztosítják, hogy komplex módon tudják megközelíteni a fiatalok az adott terület népi kultúráját, roma hagyományait, szokásait. A nyári szünet után folytatódott a zalakomári Somssich Antal Általános Iskolában a Horváth Zoltán vezette táncház. A gyerekek egy rövid élménybeszámolót követően nagy figyelemmel kísérték Horváth Zoltán magyarázatát, bemutatóját. A diákok átismételték a szabolcsi táncok eddigi tanult lépéseit, majd új figurákkal is megismerkedtek. A program második felében közös táncon vettek részt, ahol nem csak az eddig tanult lépéseknek volt jelentősége, hanem az improvizáció is nagy szerepet kapott. A táncház foglalkozását követően a résztvevők büfé ellátásban részesültek, és közben az élménybeszámolók is folytatódtak.

Meghívó – 2019.09.24.

Táncház Zalakomár – 20019.09.24. – fotódokumentáció