Kedvezményezett neve: Demokratikus Roma Vezetők Szövetsége

Projekt címe: „Kopogok hangosan…” – a romák kulturális lábnyomai Dél-Zalában

Projekt azonosítószám: EFOP-1.3.4-16-2017-00038

Támogatás összege: 49. 992.021 Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2018.02.01.

A projekt fizikkai befejezésének tervezett napja: 2021.02.01.

 

„Kopogok hangosan…” – a romák kulturális lábnyomai Dél-Zalában projektünkről:

 Programjaink célcsoportja Nagykanizsa lakossága, romák és nem roma származású személyek, kiemelten a gyermekek, fiatalok és az együttműködő partnerek által bevont romákkal foglalkozó, romákért dolgozó szakemberek, Kerecseny, Zalakomár, Garabonc térségéből, valamint azon hátrányos helyzetű emberek, akik korlátozottan jutnak hozzá a kulturális javakhoz. A projekt indokoltságát alátámasztó tényezők között szerepel, hogy városunkban, és a térségben foglalkoztatottság szempontjából az inaktív emberek között nagy arányban fordulnak elő a romák. A tapasztalatok szerint a munkaerő-piacra jutás fő akadálya a romákat tekintve a társadalmi előítélet jelenléte. A különböző kultúrák eltérő sajátosságaiból, a különböző nemzetiségek történelmére vonatkozó hiányos ismeretekből adódóan alakulnak ki a kisebbségek, nemzetiségek irányába ható téves beidegződések, sztereotípiák. A sztereotípiák leépítésének hatékony eszköze a másik közösség életének, értékeinek, kultúrájának megismerése. A roma lakosság szempontjából ezen felül nagyon fontos olyan programok, események szervezése, melyek elősegítik a nemzetiségi identitás megőrzéséhez kapcsolódó kulturális örökség sokféleségének és gazdagságának bemutatását, történelméhez kötődő hagyományok, gasztronómia, kulturális értékek, szokások, ünnepek megismerését, ápolását, átörökítését, továbbadását. A roma kultúra művelésének támogatása mellett meg kell teremteni annak feltételét, hogy a többségi társadalom is megismerhesse a roma hagyományok és kultúra értékeit Magyarországon, csökkentve ezzel a romákkal szembeni társadalmi előítéletet, diszkriminációt, sztereotípiákat. A pályázat segítségével megvalósuló programok összhangban állnak a pályázati felhívás céljával, miszerint hozzá kívánunk járulni az előítéletek csökkentéséhez, az elfogadás növeléséhez, továbbá a minőségi szolgáltatásokhoz, programokhoz való hozzáférés javításához. Célunk a nemzetiségi, etnikai identitás megőrzése, a kultúrák közötti párbeszéd erősítése és az eltérő identitással rendelkező társadalmi csoportok együttműködése érdekében programok, kulturális események megvalósítása. A program célja, hogy az egyesület egymásra épülő tevékenységeivel Nagykanizsán és környékének nyolc településén, azaz Oltárc, Nagybakónak, Kerecseny, Zalakomár, Csapi, Nagyrada, Garabonc és Sormás községben kulturális programok, események, kiállítások, előadások, workshopok, hagyományőrző foglalkozások megrendezésével ezeket a célokat megvalósítsa. Programjaink során minél szélesebb célcsoportot próbálunk elérni.