Üdvözlünk a Demokratikus Roma Vezetők Egyesülete weboldalán!

A Demokratikus Roma Vezetők Szövetsége 2002 novemberében kezdte meg működését. Alapító elnöke Nagy József György volt, aki fő célként tűzte ki, hogy az egyesület tevékenységével hozzájáruljon az emberi jogok érvényesítésén keresztül a cigányság életkörülményeinek javításához, integrációjuk elősegítéséhez. Tette ezt mindazért a célcsoportért, melyből ő maga is származott, akikért első generációs roma értelmiségként is fontosnak tartotta kiállni. Az egyesület alapszabályában megfogalmazott tevékenységek mentén kitartóan, stratégikusan tette a dolgát az általa képviselt népcsoportért. Számos hagyományőrző projekt, bentlakásos tábor, kulturális program, oktatási-, képzési és ifjúsági program, karitatív tevékenység megvalósítása fűződik a vezetésével működő egyesülethez, amely méltán lett elfogadott és elismert az egész ország területén. A szakmai munkán túl figyelt a segítségre szoruló emberek mindennapi problémáira, valódi támasza és barátja lett a hozzá forduló embereknek. Munkássága alatt az egyesület szakmailag kiteljesedve és elismerve, stabil alapokon állva végezte tevékenységét. Alapító elnökünk 2020. november 27-én bekövetkező tragikus hirtelenségű halála az egyesület számára nemcsak óriási hiányt jelentett, hanem hatalmas kihívást is. Az iránta érzett megbecsülésünk és tiszteletünk nem nyilvánulhat meg méltóbban annál, hogy az alapító elnökünk szellemiségét tovább folytatva, az által fontosnak tartott célokért küzdve tegyük továbbra is dolgunkat. Ebben méltó partner lett lánya, Nagy Nóra, aki édesapja halálát követően átvette az egyesület vezetését, majd új elnökünk, Tejfel József, aki barátként és munkatársként is mindig kiállt alapító elnökünk mellett.

Amint egyesületünkről tudni érdemes:

  • Egyesületünk neve, a Demokratikus Roma Vezetők Szövetsége (DRVSZ) jogszabályi előírások miatt változott meg Demokratikus Roma Vezetők Egyesülete (DRVE) névre.
  • Az egyesület irodája Nagykanizsa városközpontjában, a Zrínyi út 42. szám alatt található. Az épületet a szervezet Nagykanizsa Megyei Jogú Város Ingatlankezelési Intézményétől bérli, amely minden szempontból biztosítja az ott dolgozók munkavégzéséhez és az ügyfelek, látogatók megfelelő ellátásához szükséges feltételeket.
  • A DRVE, a DRVSZ jogutódjaként megőrizte annak országos jellegét, a szervezet a megyében 50, a Dunántúlon 140, Magyarországon pedig 180-190 roma nemzetiségi önkormányzattal és civil szervezettel tartja a kapcsolatot. A hatékony jogvédő és segítő tevékenység érdekében a kisebbségi szervezeteken kívül jó kapcsolatot ápol az állami intézményekkel, hivatalokkal is, fontosnak tartja a velük megvalósuló, partnerségen alapuló együttműködést. Annak biztos tudatában tesszük ezt, hogy a közös munka, a több szervezet összefogásában megvalósuló programok egyre nagyobb szabású feladatok elvégzését teszik majd lehetővé.
  • A szervezet folyamatosan bővülő tevékenységgel képviseli a Magyarországon élő hátrányos helyzetű, elsősorban roma származású személyek érdekeit. Ennek során arra törekszik, hogy minél szélesebb körben ismert legyen maga a szervezet és munkássága is. Az együttműködési partnerség létrehozását rendkívül fontosnak tartjuk, mert úgy véljük, a folyamatos és sikeres működéshez elengedhetetlen, hogy a szervezet ne csak a közvetlen környezetében legyen ismert és aktív. A DRVE ugyanis hisz abban, hogy a helyi problémákat leghatékonyabban helyi szakemberek, munkaerők és vezetők részvételével lehet kezelni, így a DRVE elsősorban szakmai tudásának és kapcsolatrendszerének biztosításával, valamint teljes technikai és szakmai hátterével kívánja támogatni a helyi szervezeteket, a helyi programokat.
  • Évente megrendezett, nagy sikerrel lebonyolított kulturális rendezvényeink hozzájárulnak a városunkban és a környék településein élő roma lakosok integrációjához, kultúrájuk megőrzéséhez.
  • Nagy hangsúlyt fektetünk a kölcsönös tolerancia kialakítására, Nagykanizsa roma és nem roma lakosainak egymás különbségeit elfogadó magatartásának kialakítására.
  • A hatékony működéshez szükséges forrásokat az egyesület tagdíjjal és a folyamatosan kiírt pályázati programok által nyújtott segítséggel biztosítja. Folyamatosan újabb pályázati lehetőségeket keresve biztosítjuk szervezetünk működésének stabilitását, illetve a roma lakosság érdekében vállalt terveink megvalósítását. Célunk, hogy minden megkezdett és sikeresen működő programunkat újabb projektekkel bővítsük.
  • Azt egyesület programjainak sikeres megvalósítását a szervezetnél foglalkoztatott és önkéntes munkatársak magas színvonalú szakmai hozzáértése, odaadó munkája szolgáltatja az alapot.