NAGYKANIZSAI „LUMINA-LÁMPÁS” TANODA

Nagykanizsa Megyei Jogú Város területén működő tanodánk elkötelezett célja a szolgáltatást igénybe vevő tanulók körében a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése, a képzettségi szint növelése, a tehetséggondozás és az iskolai sikeresség előmozdítása a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférésének elősegítésével komplex támogatás megvalósításán keresztül. További cél a hátrányos helyzetű, köztük roma tanulók kirekesztettségének, társadalmi lemaradásának csökkentése, az iskolai sikertelenséget okozó családi, közösségi és szociális deficitek pótlása, a külső, tanulási motivációt is gyengítő negatív hatások kompenzálása, vagyis a társadalmi periférián élő tanulók esélynövelése. A hátrányos helyzetű családok gyermekei ebben a tekintetben is nehéz helyzetben vannak, ugyanis a családi háttértényezők, a szociális adottságok, a szegénység állapota, a szubkulturális tényezők jellemzően nem biztosítják a kitörési esélyeket megerősítő lehetőségek ismeretét.  A tanoda fontos célként emeli ki a többségében roma/cigány származású gyermekek, tanulók hagyományainak ápolását, a roma kultúra kiemelkedő elemeinek megőrzését, ennek támogatását.

Tanodánk alapelvei: 

  • A Tanoda minden gyermek számára biztosítja az egyenlő lehetőségeket képességei fejlesztéséhez, kibontakoztatásához térítésmentesen.
  • Az előzetes, otthonról hozott kultúrát minden gyermek értékként élheti meg.
  • Tudatosan figyeli és fejleszti a gyermekek interperszonális és csoport-szociális készségeit.
  • A szülő, a család bevonásával, támogatásával erősíti a tanodai célok megvalósulását
  • Együttműködő, el- és befogadó, előítéletek nélküli környezetet biztosít valamennyi diáknak.
  • A tanoda a hatékony, a gyermekek érdekeit szem előtt tartó működés érdekében a gyermekek esélynövelésében részt vevő valamennyi intézménnyel jól szervezett, tudatos együttműködésre törekszik.
  • A közösen végzett tevékenységek, élmények, a szakmai megvalósítók, előadók egyéni példamutatása az egész személyiség érzelmi, morális fejlődését kívánja segíteni.