NEMZ-KUL-18-1030

XI. Roma Fesztivál 

A Demokratikus Roma Vezetők Szövetsége kiemelt célja a roma kultúra és hagyományok ápolása. Ennek keretében számos programot valósítottunk meg a 2018-as év során. Eme rendezvény célja a tehetséges roma művészek számára, tekintet nélkül arra, hogy zenében, táncban tehetséges. A XI. Roma Fesztiválon neves, tapasztalt művészek léptek fel. bemutatva a roma zene és kultúra sokszínűségét. A rendezvény célcsoportja a Nagykanizsán és környékén élő roma és nem roma lakosság volt. Célunk volt a programmal a romák integrálódását, hagyomány ápolását, kultúrájuk elismerését identitásuk erősítését, elősegíteni. A rendezvény egy fajta hiánypótló rendezvényként működött, hiszen kevés olyan rendezvény kerül megvalósításra a térségben, amely a kisebbségi társadalom érdekeit védelmezik. A rendezvény falunapi rendezvényünkkel volt egybekötve. A programot Cseresnyés Péter Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti államtitkára nyitotta meg, majd Nagy József György a Demokratikus Roma Vezetők Szövetségének elnöke is tartott egy rövid beszédet. A rendezvényen főzőversenyt is tartottunk. 12 csapat indult az első helyezés elérésnek reményében. A főzőversenyt 3 főből álló zsűri bírálta. A fesztiválon résztvevő fellépők: – Sormási Dalárda ( népdalokat adtak elő); – Szepetneki Asszony kórus Kollonay Krisztina és Kollonay Zoltán vezetésével; Kanizsa Csillagai Művészeti Egyesület (cigányzene) – Éder Gabee és Zsófi zenés produkciója mulatós slágerekkel; – Magyar Nemzet Tambura Cigányzenekar ( cigány zene, magyar nóta, virtuóz komoly zene) A program 2018.08.18.-án került megvalósításra, 8800 Nagykanizsa- Kisfakos, Szent Kristóf Vendégház területén.

Fotódokumentáció 2018.08.18. XI. Roma Fesztivál

Keretösszeg: 700.000 Ft

A projekt időtartama: 2018.08.18.

Támogató: Belügyminisztérium

 

ROMA-NEMZ-CISZ-21-0163

Tevékenységünket a 2021-es évben is az általunk képviselt halmozottan hátrányos helyzetű roma származású fiatalok megsegítésére szolgáló programok és rendezvények megvalósítása jellemezte. A rendezvények különféle kulturális, ifjúsági, valamint esélyteremtő, közösségfejlesztő tartalommal valósultak meg. Feladat kitűzéseink zavartalan lebonyolításához elengedhetetlen feltétel volt a működéshez szükséges források biztosítása, mely egyaránt hozzájárult hosszú és rövid távú céljaink megvalósításához. A támogatás hozzájárult a szervezet életéhez, sikerességének biztosításához, mindennapi működési feltételinek teljesítéséhez, kitűzött céljaink eléréséhez.A kapott támogatás a következő kötelezettségeink ellátását biztosította: A különböző egyesületekkel már meglévő kapcsolatépítés, együttműködés megvalósításához, új kapcsolatok kialakításához gépjárművet üzemeltetünk, hiszen nagyon fontos a folyamatos kapcsolat bővítés, melyet az egyesület tagja és vezetője, valamint a munkatársak kiküldetési költségei tartalmaznak. Ügyviteli kötelezettségeink teljes körű ellátására könyvelőt bíztunk meg a számviteli és egyéb törvényi előírásokkal kapcsolatos teljes körű megfelelés érdekében.

Keretösszeg: 1.200.000 Ft

A projekt időtartama: 2021.01.01.-2021.12.31.

Támogató: Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság

 

ROMA-NEMZ-KUL-21-0229

A Demokratikus Roma Vezetők Egyesülte 2021.06.05. napon megvalósította kulturális rendezvényét, melynek célja a hagyományokra alapozott roma gasztrokulturális rendezvény megvalósítása volt, mely biztosítja a roma gasztronómiai és kulturális hagyományok, szokások megerősítését, átadását, a roma közösségek saját kulturális identitásának kihangsúlyozását, a roma gasztronómia és kultúra széles társadalmi rétegek számára történő bemutatását. Megvalósított programelemek: hagyományos roma étel kóstolása, zenei előadások, „Hagyomány és életmód”-fotókiállítás háromnyelvű felíratokkal (beás, romani, magyar). A tervezett program lehetővé tette a különböző művészeti ágak összekapcsolását, az átadásra méltónak tartott kulturális elemek megjelenítését, a nyílt és rejtett kultúraátadási formákat is, így biztosította a helyi összetartozás érzésének erősödését, a kulturált keretekkel rendelkező, kötetlen dialógusok és beszélgetések kialakulását, a romani és beás nyelv természetes közegben történő használatát. A gasztronómia és a különböző műfajok közötti interakciók által a résztvevők olyan kulturális, közösségi élményekkel is gyarapodhattak, amelyekkel egyébként nem találkoztak a mindennapokban. Olyan stratégiát mutattunk be, mely lehetővé tette a hagyományok megőrzésén alapuló roma identitás és a fiatal korosztály modernizációs törekvése közötti összhang kialakítását. Mindezt a múlt hasznos és értékes hagyományainak jelenkori adaptációinak bemutatásával kívántuk elérni. Ezek a példák megjelentek a program gasztronómiai, zenei és fotóművészeti elemében is, hiszen példát mutattak a tradíciók, hagyományok megőrzésére, újjáéledésére, „újrahasznosítására”.

Keretösszeg:

A projekt időtartama:

Támogató: Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság