A Demokratikus Roma Vezetők Egyesülete szerepének erősítése a nagykanizsai roma és nem roma fiatalok testi-lelki egészségmegőrzésében

Célunk a projekt során, hogy jelenlegi tevékenységünkhöz kapcsolódva  a nagykanizsai roma és nem roma fiatalok testi és lelki egészségmegőrzésének támogatása megvalósuljon. Ennek érdekében 12 alkalmas programsorozatot valósítunk meg a környékbeli, elsősorban általános iskolás korú fiatalok számára. Célunk a résztvevők mentális és fizikai egészségi állapotának, egészségmagatartásának javítása által az érintett családokra nehezedő nyomást enyhítsük a gazdasági, társadalmi kockázatok csökkentsük, a krízishelyzeteket megelőzzük. Projektünk szakmaiságát Dr. Lőrincz Ildikó klinikai szakpszichológus nyújtotta, akinek tapasztalata és tudása hozzásegítette a projektben résztvevő gyermekek testi és lelki fejlesztését, előrehaladását, átélt nehézségeik feldolozását.

1. alkalom: Bűnmegelőzés

2023.11.15.

Egészségmegőrző előadásunk első alkalmával bűnmegelőzés témakörben tartottunk foglalkozást, melynek célja a bűnmegelőzés értelmezése, célja és fogalma, közvetlen célja, szintjei és irányai ismertetése volt a gyermekekkel. A foglalkozás interaktív módon telt, végül minden gyermek rajzot készített az említett témakörök kapcsán.

 

 

 

 

 

 

2. alkalom: Lelki betegségek

2023.11.22. 

Az egészségvédelmi foglalkozássorozat második alkalmával lelki betegségek témakörben került megtartásra foglalkozás a gyermekeknek. A programon interaktív módon ismertettük, hogy vannak olyan esetek, amikor bizonyos érzelmi és lelki probléma miatt testi tünetekben jeletkezik a betegség, vagy fordítva. Hiszen tudjuk, hogy a test és a lélek nem választható külön egymástól. Gyermekek esetében pedig  gyakran előfordul, hogy egy-egy érzelmi, vagy lelki probléma csak testi tünetként kerül kifejezésre. Beszélgetésnük során ismertettük a gyermekeket ezen probléma megfelelő kezelésével, a segítségkérési módszerekkel, lehetőségekkel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. alkalom: Szülő, gyermek kapcsolati nehézségek

2023.11.29.

A gyermekek egészségmagatartása szempontjából a testi-lelki egészség megőrzése egyaránt fontos. Egészségmegőrző előadásunk harmadik alkalmával a szülő, gyermek kapcsolati nehézségek témakörben tartottunk foglalkozást. A célcsoportot képző gyermekek élethelyzetzetük miatt, hatványozottan vannak kitéve a mentális problémák és tramumák kialakulásának. A gyermekeket egy kivetített előadás keretén segítettük birtokába jutni a témakör sajátosságaival. Fontosnak tartottuk a foglalkozás alkalmával a gyermekekben a szülő és gyermek közötti kommunikáció meglétének erősítését, a bizalom és a szeretet kifejezését egymás felé.

 

 

 

 

4. alkalom: Táplálkozással, alvással kapcsolatos problémák

2023.12.07.

A gyermekek egészségmagatartása szempontjából a testi-lelki egészség megőrzése egyaránt fontos. Egészségmegőrző előadássorozatunk negyedik alkalmával táplálkozással, alvással kapcsolatos témakörben tartottunk foglalkozást. Az előadás célja az volt, hogy a gyerekek tudják, megfelelő mennyiségű és minőségű táplálék bevitellel, valamint kellő mennyiségű, minőségű alvással és pihenéssel hozzájárulhatnak testi és lelki egészségük megőrzéséhez. A foglalkozás során interaktív módon a gyermekek otthoni szokásait megbeszéltük, alvással és táplálkozással kapcsolatos problémáikat, az általuk elmondottak alapján igyekeztünk  az egészséges életvitelhez szükséges alapok elsajátításához tanácsot és iránymutatást adni.

 

 

 

 

 

5. alkalom: Szorongás (teljesítmény helyzetben, társas környezetben) 

2023.12.13.

Egészségmegőrző előadássorozatunk ötödik alkalmával szorongás témakörben tartottunk foglalkozást. Fontosnak tartottuk, hogy a gyerekek tisztában legyenek a szorongás testi tüneteivel, ami  közül gyakori a szájszárazság, kézremegés, zsibbadás, arcpír, nyirkos tenyér, verítékezés, halk beszéd, kiszáradt száj. A teljesítményhelyzetben szorongó gyermek önmagához képest alacsonyabban teljesít, a döntéshozatalban bizonytalan, kerüli a problémás helyzeteket. A teljesítményromlás a negatív énképet fokozza, mely az iskolai sikertelenséget is magávalhozza. A foglalkozás során szorongás oldó gyakorlatokat mutattunk be, és gyakoroltunk közösen, valamint ismét kitértünk a helyes táplálkozás és egészséges életmód fontosságára is, mellyel szervezetünk élettani működését segíthetjük elő.

6. alkalom: Segítségnyújtás krízishelyzet (gyász, válás) feldolgozásában

2023.12. 20. 

Egészségmegőrző előadássorozatunk hatodik alkalmával a krízishelyzetek feldolgozása témakörben tartottunk foglalkozást. A téma érzékenysége és a korcsoport sokrétű megoszlása miatt két csoportra bontva interaktív módon, személyes tapasztalatok megbeszélésével és a feldolgozást segítő módszerekkel segítettük a gyermekek lelki terheit, krízishelyzeteik feloldását.

 

 

 

 

 

7. alkalom: Dadogás, kommunikációs zavarok

2024. 01. 10. 

 

 

8. alkalom: Érzékenyítés, egészség, mint érték

2024. 01. 17.

Egészségmegőrző előadásunk nyolcadik alkalmával egészség, mint érték témakörben tartottunk foglalkozást. Célunk az volt, hogy a gyerekekben tudatosítsuk, hogy rendkívül fontos és pótolhatatlan dologról van szó. A program során az egészség értékességét több magyar közmondás felsorolásával, értelmezésével igyekeztünk tudatosítani: „A tisztaság fél egészség. Nincs jobb, mint a jó egészség. Az egészség ízét a betegség adja. Hiába ott a kincs, ahol egészség nincsen. Akkor becsüli az ember az egészséget, amikor nincs. Akkor drága az egészség, amikor meglep a betegség.” Az előadás során ismertettük, hogy az egészség nemcsak a testi betegségtünetek hiányát, hanem lelki harmóniát, teljes egyensúlyi állapotot ugyancsak jelenti. A program során interaktív módon vontuk be a gyerekeket,  mit tehetünk egészségünk megóvása érdekében? Illetve, hogy tudatosan és saját magunknak kell az egészség megtartására törekednünk, és ehhez mindenkinek érdemes számba vennie, mik azok, amik az egészségét szolgálják, és melyek azok a tényezők, amelyek veszélyeztethetik azt.

9. alkalom: Magatartászavarok kezelése (agresszív viselkedés, indulatosság)

2024.02.08.

10. alkalom: Hiperaktivitás, figyelemzavar (ADHD)

2024.02.22.

Foglalkozássorozatunk tizedik alkalmával hiperaktivitás, figyelemzavar témakörben tartottunk foglalkozást a gyermekeknek.  Ismertettük őket, az egyes tapasztalható tünetekről, amelyek fennállásánál érdemes odafigyelni. A hiperaktív gyermekeknél meghófigyelhető a figyelem, a koncentráció fenntartásának nehézsége és a motoros nyugtalanság. Jellemző még a kontroll hiánya, a hirtelen, gondolkodás nélküli cselekvés, az impulzivitás, a szabályok elutasítása. Ezekre nagyrészt óvodás- vagy iskoláskorban derül fény, de már egészen kicsi korban is vannak jelei, például a feltűnő aktivitás, és az óvatosság hiánya. Ismertettük a gyerekeket, hogy vannak olyan esetek, amikor a gyerekek a környezetükre reagálnak. Az ő tüneteik elmúlnak, ha a szükségleteik kielégítésre kerülnek (szülői figyelem, szeretet, mozgás). Vannak azonban olyan esetek is, mint például az ADHD,  amikor segítség szükséges, pl: kognitív viselkedés terápia, melynek célja, hogy a szakemberek a gyermeket életkorának megfelelő szinten megtanítsák együtt élni ezzel az állapottal, és segítsék abban, hogy képes legyen hatékonyan uralni megnyilvánulásait.

 

 

 

 

 

11. alkalom: Pszichés eredetű testi panaszok

2024.03.07.

A gyermekek egészségmagatartása szempontjából a testi-lelki egészség megőrzése egyaránt fontos. Egészségmegőrző előadássorozatunk tizenegyedik alkalmával a pszichés eredetű testi panaszok témakörben tartottunk foglalkozást. A program célja az volt, hogy a gyermekek tisztában legyenek azzal, mennyire fontos lelki jóllétük, egészségük megőrzése szempontából. A foglalkozás alkalmával ismertettük a gyerekekkel, hogy néhány testi panasz hátterében a lelki/pszichés jelenségek egyensúlyának felborulása áll. Ismertettük, hogy mindezt, hogyan kell elképzelni, hogy bizonyos lelki zavarok hatására testi tünetek jelentkezhetnek. Ilyen pl.: az asztma, ekcéma, hasmenés, szákrekedés, hányás. anorexia, fejfájás, alvászavar. Interaktívan vontuk be a gyerekeket a során, és megbeszéltük, kinek, milyen testi panaszban volt már része, mi lehet a kiváltó ok, illetve, hogy mit tegyenek egy-egy szorongást kiváltó helyzetben.

 

 

 

 

 

12. alkalom: Tanulási nehézségek

2024.03.21.

Egészségmegőrző előadássorozatunk tizenkettedik alkalmával tanulási nehézségek témakörben tartottunk foglalkozást. Sajnos, szakmai tapasztalataink azt mutatják, hogy azon gyermekek között, akik családon kívül nevelkednek, nagyobb számban fordulnak elő mentális problémák, mint például poszttraumás stressz zavar, hyperkinetikus magatartászavar, illetve viselkedészavar. Úgy véljük, ez az állapot abból fakad, hogy ezek a gyermekek sokkal nagyobb arányban találkoztak rossz bánásmóddal, elhanyagolással, bántalmazással, ami negatívan befolyásolta mentális, és érzelmi fejlődésüket, nem beszélve a tanuláshoz és az iskolarendszerhez való hozzáállásról. A foglalkozás alkalmával igyekeztünk a gyermekekkel átbeszélni, személy szerint milyen nehézségekkel küzdenek a mindennapokban, melyek kihatással lehetnek a tanulási képességeikre. Igyekeztünk a gyermekekben tudatosítani, hogy a tanulás érték. A tanuláshoz való hozzáállásukat, motivációjukat, erősítettük.