Tevékenységünket a 2021-es évben is az általunk képviselt halmozottan hátrányos helyzetű roma származású fiatalok megsegítésére szolgáló programok és rendezvények megvalósítása jellemezte. A rendezvények különféle kulturális, ifjúsági, valamint esélyteremtő, közösségfejlesztő tartalommal valósultak meg. Feladat kitűzéseink zavartalan lebonyolításához elengedhetetlen feltétel volt a működéshez szükséges források biztosítása, mely egyaránt hozzájárult hosszú és rövid távú céljaink megvalósításához. A támogatás hozzájárult a szervezet életéhez, sikerességének biztosításához, mindennapi működési feltételinek teljesítéséhez, kitűzött céljaink eléréséhez.
A kapott támogatás a következő kötelezettségeink ellátását biztosította:
A különböző egyesületekkel már meglévő kapcsolatépítés, együttműködés megvalósításához, új kapcsolatok kialakításához gépjárművet üzemeltetünk, hiszen nagyon fontos a folyamatos kapcsolat bővítés, melyet az egyesület tagja és vezetője, valamint a munkatársak kiküldetési költségei tartalmaznak.
Ügyviteli kötelezettségeink teljes körű ellátására könyvelőt bíztunk meg a számviteli és egyéb törvényi előírásokkal kapcsolatos teljes körű megfelelés érdekében.