A Demokratikus Roma Vezetők Egyesülete megvalósította táborát, 2021.07.12.-2021.07.17. időtartamban, melynek célja a roma kultúra minél szélesebb körben való megismertetése, az autentikus cigány hagyományok bemutatása, a fontosabb ismeretek bővítése és tanítása volt. Fontosnak tartottuk a kölcsönös elfogadás elősegítését, a tolerancia erősítését, az integrálódás folyamatához szükséges ismeretek és készségek elsajátíttatását a gyerekekkel. Hisszük, hogy zenei táborunk hatással bír a zenét értő és szerető fiatalok életére, mely az iskolai sikerességükhöz is nagyban hozzájárulhat. Mindezt úgy kívántuk elérni, hogy a múlt és a jelen hagyományainak, művészeti értékeinek megismertetésével, megszerettetésével lehetőséget teremtettünk a programban résztvevők számára életkoruknak megfelelő autentikus zenei kultúra, műveltség megszerzésére és elmélyítésére. Fontos szempontunk volt továbbá, hogy a tábor során hangsúlyt kapjanak a kulturális hagyományok, valamint a roma nyelv is, melynek magas fokú biztosítását 2 romológus végzettségű, beás és lovári nyelvet egyaránt beszélő szakember látta el. A tábort 15 fő fiatal és tehetséges roma származású fiatal részvételével valósítottuk meg, hogy minden gyermekre maximális figyelmet tudjunk biztosítani. A szakmai programok megvalósítása során elméleti és gyakorlati képzést nyújtottunk részükre. A szakmai tevékenységet és a képzést 5 napos tábor keretében valósítottuk meg Kistolmácson. A gyerekekre jellemző, hogy hátrányos helyzetű családban nőttek fel, korábban nem vettek részt, többen közülük, még nem vettek korábban részt hasonló táborban. Természetesen a cigány kultúra, hagyományok megismertetése, valamint az esztétikai élmény befogadó képesség fejlesztése is nagyon fontos szerepet kapott a képzésben, illetve a tábor 5 napja alatt. A program szakmai célja volt, hogy elősegítse a fiatalok zenei ismereteit, fejlessze ezzel kapcsolatos készségeit és nem utolsósorban kapcsolatteremtő képességeit. A hosszú távú cél pedig az volt, hogy a zenei művészetet értő és szerető fiatalokat formáljon ki.

 

Támogató: Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság