A projekt címe: A „Mi hetünk!” Kulturális és hagyományőrző tábor

Projekt azonosító: ROMA-NEMZ-TAB-22-0305

Idópont: 2022.07.11.-2022.07.15.

 

2022.07.11.- 2022.07.15. időszakban megvalósult napközis táborunk, melynek fő célja a roma kultúra elemeinek alaposabb megismertetése a gyerekekkel szórakoztató, kötetlen formában, valamint hasznos, sokoldalú szabadidős program biztosítása. A tábori programok során az ismeretközvetítést és ismeretbővítést főként projektmódszerrel biztosítottuk a gyermekek aktív bevonásával, melyek cselekedtetésen és személyes megtapasztaláson keresztül történtek. A tábor hagyományőrző, kulturális programjai hozzájárultak a gyermekek, fiatalok iskolai sikerességéhez is, melyet úgy kívántunk elérni, hogy megerősítettük az elengedhetetlen alapkompetenciák jelentős részét (anyanyelvi kommunikáció, idegen nyelvi kommunikáció, információs és kommunikációs technológiák, szociális és személyközi kompetencia, esztétikai- művészeti tudatosság és kifejezőképesség).A tábori programok, foglalkozások a múlt és a jelen hagyományainak, kulturális és nyelvi értékeinek megismertetésével lehetőséget teremtettek a programban résztvevők számára, hogy életkoruknak megfelelően, egymástól is tanulva lássák meg a roma/cigány kultúra sokszínűségét. Táborunk során hangsúlyt kaptak ezek mellett a romani és beás nyelvek bemutatása is, mely a tábori résztvevők közül egyeseknek az anyanyelvet jelentette, másoknak inkább idegen de ismert nyelvet jelentett. A szakmai tevékenység magas szakmai színvonalát kiemelkedő szakember bevonásával kívántuk biztosítani. A táborban 25 gyermek komplex, sokrétű tábori programon vehetett részt 5 nap vonatkozásában, ahol teljes ellátást is biztosítottunk részükre. A gyerekek szociális helyzetéből fakadóan sokan nem vehettek részt ilyen programokon, így a szabadidős tevékenységek tekintetében is igyekeztünk élményekben részesíteni őket.

A tábori program az alábbi ütemezéssel valósult meg:

2022.07.11. Hétfő

Délelőtt: programismertetés, roma népismereti foglalkozás, kvízjátékok  strandolás a Nagykanizsai Városi Strandján;

2022.07.12. Kedd

Hagyományos roma mesterségek bemutató Kardos Ferenccel, strandolás a Nagykanizsai Városi Könyvtár strandján;

2022.07.13. Szerda

Autentikus roma népdal és néptánc foglalkozás Horváth Zoltánnal, beás nyelvű foglalkozás Kardos Ferenccel strandolás a Nagykanizsai Városi Strandon;

2022.07.14. Csütörtök

Könyvtárismereti és roma népismereti, irodalmi foglalkozás Kardos Ferenccel. Nagykanizsai Városi könyvtár strandján standolás;

2022.07.15. Péntek

Roma népismereti és kézműves foglalkozás Kardos Ferenccel, strandolás a Nagykanizsai Városi Strandon, táborzáró táncház;

 

A napközis tábor megvalósulását a Belügyminisztérium és a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatta.