A TOP-6.9.1-15-NA1-2016-00001 azonosítószámú, „Együtt Ligetvárosért!” című projekt átfogó célja Nagykanizsa ligetvárosnak nevezett területén élő lakosság társadalmi és fizikai integrációja, életminőségük javítása, melynek következtében növekszik az „akcióterület” népességmegtartó ereje. Projektünket Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatával szorosan együttműködve, konzorciumban valósítottuk meg.

A projektünk céljai:

 1. A célcsoportunk alapkompetenciáinak, képzettségi szintjének fejlesztése, a munkaképesség növelése:
 • A programban részt vevő személyek hozzásegítése a hiányzó általános iskolai végzettség és/vagy OKJ-s végzettség megszerzésében.
 • A szakiskolában történő továbbtanulási utak megerősítése.
 • Munkaerő-piaci integráció elősegítése.
 1. Az akcióterületen belüli közbiztonság növelése:
 • Helyi polgárőrség létrejöttének elősegítése.
 • Akcióterületen belüli feszültségek, konfliktusok csökkentése.
 1. Közösségfejlesztés, helyi identitás, társadalmi integráció erősítése:
 • Együttműködés, egyéni felelősségvállalás növelése, lakókörnyezet fejlesztéseibe való bevonódás elősegítése.
 • Társadalmi részvétel igényének és kapacitásainak növelése, a szolidaritás erősítése, az igényeknek megfelelő közösségek létrehozásának segítése.
 • Közösségi programok, akciók szervezése.
 1. Közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása:
 • Közösségi tér létrehozása és fenntartása a célcsoporttagok bevonásával.
 • Különböző klubok, sport- és szabadidős rendezvények szervezése.
 • Szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése, tanácsadás.
 • Egyéni fejlesztés szociális munkások bevonásával.
 • Testi és lelki egészség megőrzése, prevenció.
 • A gyerekek iskolai felzárkóztatása, készségfejlesztése, tehetséggondozás.
 1. Folyamatos szociális munkához kapcsolódó célkitűzések:
 • A lakosság pénzügyi, családszervezési és életvezetési tudatosságának növelése,
 • Az akcióterületen élő lakosság egyéni problémáinak segítése,
 • Gyermeket nevelő szülők segítése, tájékoztatása a közoktatási és szociális lehetőségekről; iskolai hiányzások visszaszorítása,
 • Szociális munkások kiégésének megelőzése.